Preskočiť na obsah

Kontakt

Kontakt

Obec Ruskov Slančícka 94 044 19 Ruskov

IČO: 00324671
DIČ: 2021244973

Číslo účtu:
SK4775000000004029577274

+421 911 457 282
ocu@obecruskov.sk
Facebook stránka

Otváracie hodiny

Pon  07:30 – 11:30 12:00- 15:30
Ut  07:30 -11:30 12:00 – 15:30
Str  07:30 – 11:30 12:00 – 18:00
Štv  Nestránkový deň
Pia  07:30 – 11:30 12:00 – 13:00

Správca obsahu: Obec Ruskov

Banka:  ČSOB, a.s.

Podateľňa: ocu@obecruskov.skobecruskov@gmail.com

Stavebný úrad Ruskov: obecruskov@gmail.comruskovstavebnyurad@gmail.com

Informácie o napĺňaní webového sídla: obecruskov@gmail.com

Zamestnanci Obecného úradu:

Mária Kinlovičová

fakturácie, účtovníctvo, personalistika, sociálna agenda

0911 216 070

Zuzana Daduľaková

mzdy , personalistika 

Mgr. Matúš Smrčo

nájomné vzťahy, správa majetku, obstarávanie, odpady, overovanie listín a podpisov, zverejňovanie, podateľňa

0911 457 282

Jana Vošová

 referát daní a poplatkov, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, IOMO, kultúra, hlásenie v miestnom rozhlase

jana.vosova@obecruskov.sk 0911 280 466

František Horňák

hlavný kontrolór obce

055/729 6528

Marek Kozák

vodič, údržbár

0915 168 326

Ing. Pavol Smrčo

koordinátor aktivačných prác, správca Športcentra

0947 979 955

Alfonz Jacko

správa domu smútku

0908 179 951

Jana Pócsová

 vedúca školskej jedálne

sjruskov@centrum.sk 0910 435 740

Zodpovedná osoba v zmysle zákona o ochrane osobných údajov:

zodpovedna.osoba.obce@gmail.com

Spoločný úrad – stavebný úrad:

Peter Smrčo

stavebná agenda

ruskovstavebnyurad@gmail.com 0910 905 728

Livia Mušinská

stavebná agenda

ruskovstavebnyurad@gmail.com 0947 904 740

Školská jedáleň:

Jana Pócsová

vedúca ŠJ

sjruskov@centrum.sk 0910 435 740

Bc. Martin Tarajčák

kuchár

Anastázia Kiraľová

kuchárka

Zdenka Šoltésová

pomocná kuchárka

Mária Hajduková

pomocná kuchárka

Opatrovatelia:

Katarina Leczová

Opatrovateľka

Veronika Paluvová

Opatrovateľka

Marián Takáč

Opatrovateľ

Kompetencie:

Obec Ruskov je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Toto webové sídlo spravuje Obec Ruskov. Je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).