Preskočiť na obsah

Komisia pre oblasť ciest a výstavby

Peter Borecký

Predseda komisie

Marek Gamrát

Člen komisie

Rastislav Kinlovič

Člen komisie

Bc. Pavel Beblavý

Člen komisie

Ing. Ladislav Kočiš

Člen komisie

Komisia pre oblasť životného prostredia a územného plánovania

Peter Jánošík

Predseda komisie

Mgr., Bc., Katarína Beblavá

Členka komisie

Marek Gamrát

Člen komisie

Rastislav Kinlovič

Člen komisie

Ján Rákoš

Člen komisie

 Ing. Pavol Smrčo

Člen komisie

František Horňák ml.

Člen komisie

Komisia pre oblasť športu

Mgr. Jana Drančáková

Predsedníčka komisie

Peter Jánošík

Člen komisie

Dušan Novotný

Člen komisie

Ing. Viktor Novotný

Člen komisie

Jana Vošová

Členka komisie

 Ing. David Malata

Člen komisie

Ing. Martin Juhás

Člen komisie

Komisia pre oblasť civilnej obrany

Ondrej Varga

Predseda komisie

Peter Jánošík

Člen komisie

Marek Gamrát

Člen komisie

Mgr. Matúš Smrčo

Člen komisie

Marek Maščák

Člen komisie

Komisia školstva, výchovy a sociálnych vecí

Mgr., Bc., Katarína Beblavá

Predsedníčka komisie

Mgr. Jana Drančáková

Členka komisie

Ing. Viktor Novotný

Člen komisie

Jana Pócsová

Členka komisie

Zuzana Bajusová

Členka komisie

Mgr. Mária Benková, PhD.

Členka komisie

Komisia pre riešenie sťažnosti a podnetov

Ing. Viktor Novotný

Predseda komisie

Peter Jánošík

Člen komisie

Mgr. Matúš Smrčo

Člen komisie

Kultúrna  komisia

Marek Gamrát

Predseda komisie

Mgr., Bc., Katarína Beblavá

Členka komisie

Peter Borecký

Člen komisie

Ing. Viktor Novotný

Člen komisie

Ondrej Varga

Člen komisie

Jana Vošová

Členka komisie

Pavel Turinský

Člen komisie

Tomáš Hudák

Člen komisie

Jozef Matlák

Člen komisie

Komisia financií, správy majetku a podnikateľskej činnosti

Rastislav Kinlovič

Predseda komisie

Peter Borecký

Člen komisie

Ondrej Varga

Člen komisie

Mária Kinlovičová

Členka komisie

Zuzana Daduľaková

Členka komisie

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Dušan Novotný

Predseda komisie

Ing. Viktor Novotný

Člen komisie

Ondrej Varga

Člen komisie