Preskočiť na obsah

Šport

Lokomotíva Ruskov

        V histórii 20. storočia sa do verejného a spoločenského života obce zapísal šport zlatými písmenami. Dosiahnuté boli výnimočné a vynikajúce výsledky, ktoré boli ocenené majstrovskými  medailami nielen  Slovenskej  a Československej federálnej republiky, ale aj Európy. Úspechy boli úmerné nadšeniu, snahe, angažovanosti a disciplíne športovcov,  trénerov a funkcionárov Telovýchovnej jednoty Lokomotíva Ruskov (ďalej len TJ), pochopeniu a pomoci predstaviteľov obce. V čase najväčšieho rozmachu športu pôsobilo pri TJ 11 oddielov, ktorých aktivity a výsledky boli mimoriadne úspešné. Časom niektoré oddiely zanikli, činnosť iných istý čas stagnovala a znovu ožila, nové boli založené.   Počiatky histórie športu možno datovať do roku 1934, kedy nadšenci futbalu založili futbalový oddiel a neskôr organizáciu Telovýchovnej jednoty FC Ruskov.  V povojnovom období činnosť pokračovala. V roku 1953 bola názov TJ FC zmenený – na TJ Lokomotíva Ruskov. Jej patrónom a sponzorom do roku 1990 ostal miestny kameňolom.

       Za najvýraznejšie osobnosti TJ, možno považovať Václava Kočárka, Františka Forgáča a Júliusa Kažimíra, aktívneho športovca, zakladateľa viacerých oddielov a organizátora športovej činnosti. Materiálno-technické podmienky pre činnosť TJ pomáhala zabezpečiť obec, ktorá sa starala o výstavbu a udržiavanie ihriska i šatní. Neskôr, po roku 1960  podporovala výstavbu a udržiavanie športových zariadení nevyhnutných pre činnosť oddielov i samotnú činnosť oddielov spojenú s vrcholovou reprezentáciou.

Futbalový oddiel bol založený v roku 1934, keď v okrese pôsobilo len 8 futbalových oddielov. Ihrisko bolo situované na pastvine Balagoš a jeho úpravu zabezpečil správca kameňolomu Václav Kočárek. Prvé dva roky sa hrali len priateľské zápasy, v roku 1936 sa prihlásil oddiel do súťaže.Hracia plocha ihriska bola zrekonštruovaná v rokoch 2002-2003 tak, aby dosahovala ligový štandard a zároveň bola vybudovaná tribúna pre priaznivcov futbalu. Súčasná podpora spočíva v prevádzke športového areálu, vrátane budovy, zabezpečení dopravy a materiálneho vybavenia hráčov. Posledným zreteľným príspevkom obce je výstavba a sprevádzkovanie multifunkčného ihriska v areáli. 

Oddiel boxu – založený v roku 1952, bol činný do roku 1955. Viedol ho a trénoval V. Olšinár. Úspešnými boxermi boli  Š. Bačo, L. Molitoris.

Oddiel stolného tenisu – založil František Forgáč v roku 1959, jeho činnosť viedol  s Františkom Kažimírom. V rokoch 1970 – 1976 oddiel súťažil v rámci okresnej a krajskej súťaži, kde mal zastúpenie v 1. triede. Pričinením trénera Štefana Zeitšeka a vedúceho družstva Ladislava Ignáca bola vybudovaná stolnotenisová hala.

Prehľad o zaradení v súťažiach:

– 1969  – okresná súťaž muži – majstri okresu

– 1970  –  okresná súťaž starší žiaci – majstri okresu

– 1969 – 1970 – krajská súťaž mužov

– 1970 – 1972 – krajský prebor

– 1972 – 1981 – Slovenská národná liga

– 1981 – 1982 – I. Československá liga, najvyššia súťaž v Československej socialistickej  republike

– 1982 – 1985 – Slovenská národná liga

– 1985 – 1986 – I. liga

–  l986 – 1992 – Slovenská národná liga

Oddiel ľahkej atletiky založil Július Kažimír, prvý maratónsky a vytrvalostný bežec oddielu. Bol považovaný za výnimočný zjav v okresných a celoštátnych  bežeckých  súťažiach „Modrá tretra“ a „Beh Čierna nad Tisou – Aš“. Stal sa prvým predsedom výboru  Atletického zväzu Okresného výboru Československého zväzu telesnej výchovy Košice-vidiek. Začiatky vytrvalostného behu sa v obci datujú do roku 1964 a sú spojené so začiatkami  Festivalového behu ulicami obce Ruskov.

Oddiel ženského  futbalu bol založený v roku 1967 a už v rokoch 1969 – 1971 hral  najvyššiu slovenskú súťaž. Medzi najlepšie hráčky patrili Zuzana Takáčová, Hana Kažimírová a Marta Horňáková. Oddiel ľadového hokeja bol zriadený v roku 1968, kedy bola pre jeho činnosť vybudovaná ľadová plocha s mantinelmi. V TJ pôsobil s prestávkami do roku 1985. Medzi jeho manažérov patrili: Ján Kinlovič, Jozef Matlák, Ondrej Kállay, Július Novotný, Jozef Kažimír, neskôr Magdaléna Harčárová a Marián Kertész. V najúspešnejšom období reprezentoval obec v republikovej divízii, kde vyhral pamätný zápas s Crvenou Zvezdou Beograd 5:2.

Lyžiarsky a turistický oddiel – vznikol v roku 1969. Organizoval hnutie „Sto jarných kilometrov“ a orientačné preteky na Babaretoch. Oddiel ženskej hádzanej pôsobil pri TJ v rokoch 1971 –1975 a Oddiel základnej rekreačnej telesnej kultúry založený v roku 1972  pôsobí dodnes v transformovanej podobe.

Tento stručný nahľad do histórie športu zďaleka nevystihuje všetko čo sa od začiatku po dnešok pre jeho vznik a fungovanie urobilo. Zďaleka nepomenúva ľudí, ktorí od jeho začiatkov až po dnešok na úkor svojho voľna s obrovským zanietením dostali šport tam, kde sa dnes nachádza.

Táto história, ľudia a úspechy sú opísané v knihe PhDr. Marty Čiderovej “ Ruskov v čase i nečase“, ktorá bola napísaná pri príležitosti 810. výročia založenia obce Ruskov.