Preskočiť na obsah

Obec v kocke

Samosprávny kraj:

Košický

Okres:

Košice okolie

Región:

Slanecký

Počet obyvateľov:

1653

Rozloha:

2021 ha

Prvá písomná zmienka:

v roku 1303

O obci

Obec Ruskov leží 21 km od Košíc na západnom úpätí Slanských vrchov v ich južnej časti, lokalizovaná v Olšavskej doline, v nadmorskej výške 223 metrov východne od riečky Olšava v údolí Bystrého potoka. Najnižší bod katastra má nadmorskú výšku 208 m v údolí Olšavy, najvyšší dosahuje 608 m nad morom na severovýchodnom okraji katastra. Hraničí s katastrálnymi územiami obcí Ďurkov, Olšovany, Vyšný Čaj, Blažice a Slančík. Podľa štatistických údajov v nej k 31.12.2022  žilo 1701  obyvateľov s trvalým pobytom žijucích v 606 domoch a siedmich bytových domoch.

Základná charakteristika a história obce

Obec sa spomína prvý raz v roku 1220 ako dôležitý strategický bod na ceste z Pohronia do Zemplína, kde boli usadení asi na rozhraní 11. a 12. storočia ruskí strážcovia. Ruskov prislúchal zemi Slanec a bol majetkom Slanského hradu, takmer jedno celé tisícročie. Rozsiahle Slanské panstvo vyše 400 rokov patrilo najvýznamnejšiemu šľachtickému rodu Forgáčovcov.
O blízkom vzťahu Forgáčovcov k Ruskovu svedčí aj skutočnosť, že pri jednej z prestavieb kostola bola pod kostolom vybudovaná hrobka v ktorej sú pochovaní príbuzní z rodu Forgáčovcov. V kostole bol v roku 1916 pohreb posledného majiteľa slanského panstva grófa Štefana Forgáča. Bol konštruktérom a projektantom rôznych technických zariadení na panstve. Výstavbu železnice do Čiernej nad Tisou, ktorá viedla cez jeho panstvo podporil sumou pol milióna zlatých a drevnou surovinou. Obec Ruskov bola už v 19.storočí známa pálením uhlia, pálením ovocných destilátov, hlavne chýrnej Ruskovkej slivovice. Na prelome storočia tu pracovali garbiari, tesári, obuvníci, tkáči a krajčíri. Obec bola známa aj výrobou sudov, korýt a kováčstvom, roľníci odvážali na jarmoky a priamym odberateľom do Košíc hydinu, hovädzí dobytok, mliečne výrobky, vajíčka, ovocie, zeleninu, plátno, výrobky z kože a dreva. V obci sú evidované dve národné kultúrne pamiatky: katolícky kostol Mena Panny Márie, bol postavený po prvej svetovej vojne na mieste starého románskeho kostolíka, ktorý pochádzal z roku 1204 a bol niekoľkokrát prestavaný a Pomník padlým v 1. svetovej vojne. Do roku 1918 obec administratívne patrila do Abovskej župy, po roku 1960 do okresu Košice a Východoslovenského kraja. V súčasnosti je obec súčasťou okresu Košice – okolie. O dávnej minulosti ale aj súčasnosti sa môžete bližšie dočítať v publikácii PhDr. Marty Čiderovej „Ruskov v čase i nečase“. Hlbšie do histórie môžete načrieť v knihe PaedDr. Jolany Janičkárovej „Osudy slanských Forgáčovcov a Waldbodttovcov“. Obidve tieto zaujímavé publikácie sú k dostaniu na obecnom úrade v Ruskove.

Súčasnosť

Obec Ruskov sa spolu s ďalšími 70 obcami regiónu  stala súčasťou  Miestnej Akčnej Skupiny Okolia Košíc (MAS OKO). Program rozvíja spoluprácu samospráv, mimovládnych organizácií a podnikateľských subjektov s cieľom zlepšiť kvalitu života na vidieku. Urobiť vidiek vidieckejším aby bol atraktívny pre turistiku a využil tak svoje prírodné a kultúrno-historické zázemie.

Zakladajúce stretnutie zástupcov obcí 21.08.2007 v Čani.
Stretnutie výboru MAS OKO 18.09.2008 v Košickej Polianke

V súčasnosti je obec Ruskov členom MAS Hornad – Slanské vrchy a spolu s ďalšími 29. obcami rozvíja spoluprácu pri rozvoji tohto regiónu.

ZDRUŽENIE OBCI SLANSKÉHO MIKROREGIÓNU

Riadnymi členmi Združenia sú obce Slanského mikroregiónu reprezentované starostami obcí: Blažice, Bohdanovce, Kalša, Nižný Čaj, Nový Salaš, Rákoš, Ruskov, Slanec, Slančík, Slanská Huta, Slanské Nové Mesto, Vyšný Čaj. Predsedom Združenia obcí Slanského mikroregiónu je v súčasnosti starostka obce Kalša, Ing. Gabriela Ivaňáková, Poslaním združenia je riešenie spoločných problémov a presadzovanie záujmov obyvateľov územia Slanského mikroregiónu v oblastiach rozvoja, ktoré majú regionálny a nadregionálny charakter. Odo dňa 4. februára 2003 je Združenie zaregistrované na Krajskom úrade Košice ako záujmové združenie právnických osôb.