Preskočiť na obsah

Obecný úrad

Kontakt

Obec Ruskov Slančícka 94 044 19 Ruskov

IČO: 00324671
DIČ: 2021244973

+421 911 457 282
ocu@obecruskov.sk
Facebook stránka

Otváracie hodiny

Pon  07:30 – 11:30 12:00- 15:30
Ut  07:30 -11:30 12:00 – 15:30
Str  07:30 – 11:30 12:00 – 18:00
Štv  Nestránkový deň
Pia  07:30 – 11:30 12:00 – 13:00

Správca obsahu: Obec Ruskov

Banka:  ČSOB, a.s.

Podateľňa: ocu@obecruskov.skobecruskov@gmail.com

Stavebný úrad Ruskov: obecruskov@gmail.comruskovstavebnyurad@gmail.com

Informácie o napĺňaní webového sídla: obecruskov@gmail.com

Zamestnanci Obecného úradu:

Mária Kinlovičová

fakturácie, účtovníctvo, personalistika, sociálna agenda

0911 216 070

Zuzana Daduľaková

mzdy , personalistika 

Bc. Lívia Forgáčová

nájomné vzťahy, správa majetku, obstarávanie, odpady, overovanie listín a podpisov, zverejňovanie, podateľňa

0911 457 282

Jana Vošová

 referát daní a poplatkov, pokladňa, matrika, evidencia obyvateľstva, IOMO, kultúra, hlásenie v miestnom rozhlase

0911 280 466

František Horňák

hlavný kontrolór obce

055/729 6528

Marek Kozák

vodič, údržbár

0915 168 326

Ing. Pavol Smrčo

koordinátor aktivačných prác, správca Športcentra

0947 979 955

Alfónz Jacko

správa domu smútku

0908 179 951

Jana Pócsová

 vedúca školskej jedálne

0910 435 740

Zodpovedná osoba v zmysle zákona o ochrane osobných údajov:

zodpovedna.osoba.obce@gmail.com

Spoločný úrad – stavebný úrad:

Livia Mušinská

stavebná agenda

0947 904 740

Školská jedáleň:

Jana Pócsová

vedúca ŠJ

055/ 6941 602

Eva Šimková

kuchárka

Anastázia Kiraľová

pomocná kuchárka

Zdenka Šoltesová

pomocná kuchárka

Opatrovatelia:

Katarina Leczová

Opatrovateľka

Veronika Paluvová

Opatrovateľka

Marián Takáč

Opatrovateľ

Kompetencie:

Obec Ruskov je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Toto webové sídlo spravuje Obec Ruskov. Je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).