Preskočiť na obsah

Zápisnica z vyhodnotenia verejnej obchodnej súťaže na nebytové priestory v prízemí stavby ŠPORTCENTRA