Preskočiť na obsah

Zápisnica č. 8 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Ruskov, konaného dňa 31.07.2023.