Preskočiť na obsah

VZN č. 4-2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je Obec Ruskov