Preskočiť na obsah

VZN č. 3-2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd