Preskočiť na obsah

VZN č. 2-2021 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo určitom mieste na území obce