Preskočiť na obsah

Príloha č. 1 k VZN 3-2019 o určení výšky príspevku na činnosť školského zariadenia obce Ruskov, schválena OZ č. 15 dňa 10.8.2021 – Uznesenie č. 138-2021