Preskočiť na obsah

Správa o hodnotení strategického dokumentu „Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji“

Zverejnené 18.6.2024.

Vážení občania, do správy o hodnotení a návrhu strategického dokumentu možno nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie, počas otváracích hodín na obecnom úrade. Dokument je taktiež zverejnený na webovom sídle obce v časti „Strategické dokumenty“.