Preskočiť na obsah

Zápisnica č. 9 zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Ruskov, konaného dňa 30.10.2023.