Preskočiť na obsah

Zápisnica č. 10 zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Ruskov, konaného dňa 13.12.2023