Preskočiť na obsah

VZN č. 5-2019 O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na územi obce Ruskov