Preskočiť na obsah

VZN č. 3-2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Ruskov