Preskočiť na obsah

VZN č. 2-2019 O podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov a o spôsobe výpočtu nájomného v bytoch postavených s podporou štátu