Preskočiť na obsah

VZN č. 1 / 2023 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ruskov na povinné predprimárne vzdelávanie