Preskočiť na obsah

Príloha k VZN obce Ruskov číslo 8-2017 o poskytovaní finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školám a školským zariadeniam v roku 2022