Preskočiť na obsah

PRÍLOHA k VZN č. 8-2017 o poskytovaní finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školám a školským zariadeniam v roku 2020