Preskočiť na obsah

Príloha č. 1 k VZN obce Ruskov číslo 4-2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec Ruskov