Preskočiť na obsah

Návrh VZN č. 4-2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Ruskov