Preskočiť na obsah

Dodatok č. 1 k VZN obce Ruskov číslo 5-2019 omiestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Ruskov