Preskočiť na obsah

Dodatok č. 1 k VZN č. 4-2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni