Preskočiť na obsah

Správa o hodnotení strategického dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2023-2027 (s výhľadom do roku 2030)“

Zverejnené 16.5.2024.

Vážení občania, do správy o hodnotení a návrhu strategického dokumentu možno nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie, počas otváracích hodín na obecnom úrade. Dokument je taktiež zverejnený na webovom sídle obce v časti „Strategické dokumenty“.