Preskočiť na obsah

Oznámenie o strategickom dokumente „Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre aglomeráciu Košice a zónu Košický kraj“.

Zverejnené 14.5.2024.

Vážení občania, do oznámenia o strategickom dokumente možno nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie počas otváracích hodín na obecnom úrade. Dokument je taktiež vyvesený na úradnej tabuli v priestoroch obecného úradu a na webovom sídle obce v časti „Strategické dokumenty“.